Regulamin serwisu Moto-Fanatics.com :

1. Korzystanie ze strony klubu oraz galerii zdjęć na www.moto-fanatics.com (dodawanie, komentowanie, przeglądanie zdjęć) przez użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest bezpłatne.
2. Pobieranie oraz poddawanie jakiejkolwiek obróbce zdjęć prezentowanych w Galerii może się odbywać wyłącznie po konsultacji z administratorem serwisu, (ponowne wykorzystanie zdjęć bez akceptacji administratora jest rażącym naruszeniem prawa. W przypadku uzyskania pozwolenia konieczne jest podanie źródła i bezpośredniego autora zdjęć – zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim). Pobieranie zdjęć na użytek komercyjny lub własny użytek bez zgody autorów oraz Wydawców strony klubowej www.moto-fanatics.com jest zabronione pod rygorem złamania prawa, co w konsekwencji wiąże się z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych[1)
3. Przeglądane zdjęcia w galerii można oceniać (przy pomocy gwiazdek- punktów) oraz komentować – niedozwolone są jednak komentarze o treści wulgarnej, obraźliwej lub dyskryminujące. Nie dotrzymanie tego punktu regulaminu może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności z odpowiednich praw i paragrafów kodeksu cywilnego.
4. Każdy Użytkownik może bezpłatnie przeglądać zdjęcia. Aby móc komentować i dodawać zdjęcia należy być zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikiem serwisu www.moto-fanatiscs.com
5. Niedozwolone jest umieszczanie komentarzy urągających godności osób związanych z klubem moto-fanatics.com, zabronione jest również dodawanie zdjęć o treści pornograficznej, komercyjnej (reklamy), propagujących przemoc, narkotyki i inne niedozwolone w Polsce używki.
6. Portal www.moto-fanatics.com nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez administratorów i użytkowników zdjęcia, jednak zastrzega sobie do nich prawa autorskie. Goście oraz użytkownicy oglądają zdjęcia dobrowolnie i na własne ryzyko, brak akceptacji regulaminu wyklucza ich z dalszego: przeglądania, przebywania i korzystania ze strony www.moto-fanatics.com
7. Akceptując regulamin, gość strony oraz galerii zdjęć wyraża jednocześnie akceptacje ich treści i formy. Dodatkowo i nierozłącznie ciąży na nim obowiązek respektowania zasad i praw zawartych w regulaminie.
8. Publikując jakiekolwiek materiały za pośrednictwem strony Gość i Użytkownik:
• zgadza się na udzielenie prowadzącym stronę bezwarunkowej, bezpłatnej zgody na publikowanie, prezentowanie, modyfikacje, reprodukcję, dystrybucję oraz archiwizację zdjęć. Równocześnie udziela administratorom praw autorskich oraz zezwala na opatrzenie ich hologramem www.moto-fanatics.com w celu zapobieżenia bezprawnego kopiowania i publikowania zdjęć przez innych użytkowników i gości strony.
• gwarantuje, że treści przez niego publikowane są zgodnie z prawami autorskimi i innymi obowiązującymi w tej kwestii regulacjami prawnymi i nie wymagają od prowadzących stronę uzyskania osobnych pisemnych lub niepisemnych zgód na publikację;
• akceptuje fakt, że po uprzednim zapytaniu wysłanym na e-mail: ekipa@moto-fanatics.com prowadzący stronę mają prawo odmówić publikacji, korzystania a w szczególności pobierania materiałów zawartych na stronie www.moto-fanatics.com
• Korzystając z Portalu zgadzasz się na odstąpienie od wszelkich roszczeń wobec prowadzących stronę, partnerów i współpracowników tworzących klub motocyklowy moto-fanatics, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców i innych powiązanych z stroną osób czy firm..
• W wyniku pogwałcenia Regulaminu strony, lub w wyniku jakichkolwiek innych naruszeń praw innej osoby lub organizacji (z włączeniem naruszenia praw do własności intelektualnych) administratorzy i członkowie klubu moto-fanatics.com uprawnieni są do pociągnięcia do odpowiedzialności osób łamiących regulamin oraz ubiegania się i roszczenia odszkodowawcze związane z brakiem poszanowania dla regulaminowych zasad strony klubu moto-fanatics.

Akceptuję regulamin. Przejdz do serwisu

 

Nie akcpetuję regulaminu. Opuść stronę